آخرین اخبار : 

آموزش بافت جلیقه قلاب بافی

جلیقه

نمونه بافت جلیقه : ۱۵ دانه را ۲۴ رج ببافید در انتها باید مربعی به ابعاد ۱۰ * ۱۰ داشته باشید ، اگر غیر از این بود ….. کاموا یا میل شما مناسب این بافت نیست و ممکن است برای

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام