آخرین اخبار : 

آموزش بافت دستبند قیطانی

آموزش بافت دستبند قیطانی

دستبند های قیطانی رنگی رو خودتون ببافین. تصویر بزرگ: مراحل بافت: