آخرین اخبار : 

آموزش بافت زیگزاگ توری

آموزش بافت مدل زیگزاگ توری

  طرز بافت :من برای بافت این مدل ۳۱ دانه انداختم . رج اول : ۶ دانه از زیر + ( ۱ ژوته + ۳ تا یکی + ۱ ژوته + ۵ دانه از زیر ) + … + ۱ ژوته + ۳ تا یکی +

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام