آخرین اخبار : 

آموزش بافت شمع گل پروانه

آموزش بافت مدل شمع گل پروانه

بافت شمع و گل و پروانه : این مدل رو با ۴۰ تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک مدل کامل شد .رج اول : ۴۰ دانه سر بیاندازید . رج دوم :

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام