آخرین اخبار : 

آموزش بافت مدل پروانه ای

آموزش بافت پروانه قلاب بافی

نقشه بافت پروانه

آموزش بافت پروانه ای زیبا با قلاب   بافت پروانه به روش قلاب بافی، از این پروانه می توانید در تزئینات لباسهای بافت مثل کلاه وشال بافتنی استفاده کنید.       بافت این پروانه از سه بخش (A ،B ،C)

آموزش بافت مدل پروانه ای

  من این مدل را با ۲۹ دانه به عنوان نمونه بافتم . رج اول : ۲ دانه از زیر +( ۵ دانه نبافته روی میل و نخ را از روی بافت رد میکنیم + ۵ دانه از زیر) +