آخرین اخبار : 

آموزش بافت گره پیکو

آموزش گره ی پیکو در قلاب بافی

این بار براتون آموزش گره ی پیکو رو گذاشتم.               آموزش گره ی پیکو:   آموزش بافت یه شال گردن که داخلش  گره ی پیکو داشت رو اینجا گذاشتم .     هر جا تو نقشه این شکل