آخرین اخبار : 

آموزش بلوز ساده کودک

بلوز ساده کودک

روش بافت لباس بچه گانه بافتنی   به اندازه دور گردن کودک دانه سر می اندازیم. (در اینجا ۸۰ دانه) به اندازه یک سانت (۵ رج) یکی زیر یکی رو می بافیم. رج ۶= یک درمیان یک دانه اضافه می کنیم.

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام