آخرین اخبار : 

آموزش تزیین دستمال سفره

آموزش تزیین دستمال سفره

این اموزش تا  زدن دستمال سفره هست خیلی ساده هست و قشنگه  تصویر بزرگ: مراحل تزئین :  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام