آخرین اخبار : 

آموزش تزیین شیرینی رولت

آموزش تزیین رولت

یک تزیین زیبا با خامه و ایسینگ برای شیرینی رولت. تصویر بزرگ: مراحل تزیین۱: مراحل تزیین۲: مراحل تزیین۳: مراحل تزیین۴: