آخرین اخبار : 

آموزش تصویری بافت مدل شکلاتی

آموزش بافت مدل شکلاتی

من برای این مدل ۲۷ دانه سر انداختم . رج اول :۲ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۲ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + … تا آخر رج . رج دوم : ۲

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام