آخرین اخبار : 

آموزش تصویری سرانداختن بافتنی

سر انداختن بافتنی

سرانداختن بافتنی

آموزش سر انداختن بافتنی رو براتون گذاشتم. اگه سوالی هست تو نظرات بپرسید. به تعداد دانه هایی که برای سرانداختن نیاز دارید کاموا را به دور میل انتخابی می پیجید ودر خاتمه ۱۰ سانتی متربه نخ اضافه – نمایید …

آموزش بافتنی قسمت سرانداختن