آخرین اخبار : 

آموزش تصویری عروسک بافتنی

آموزش ساخت عروسک بافتنی

آموزش بافت جرجی (همه بافت ها ساده می باشد)   سر یک حلقه طلایی ۶ تایی می سازیم. از ابتدای بافت را با یک سنجاق مشخص می کنیم تا شروع بافت را گم نکنیم. تصویر سمت چپ   در هر

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام