آخرین اخبار : 

آموزش دامن لنگی

آموزش رسم الگو دامن لنگی

daman lengi

آموزش خیاطی – طریقه رسم دامن لنگی دامن لنگی این مدل دامن بسیار ساده است و برای اندام های متناسب بهتر است. افراد خیلی لاغر و افراد خیلی چاق از این دامن نباید استفاده کنند. این مدل دامن به دلیل