آخرین اخبار : 

آموزش دوختن دامن تنگ ساده

آموزش دوخت دامن تنگ ساده

ابتدا الگویی رو که یادتون دادم دو تا با گونیای کوچیک میکشین یکیش رو در دفتر و دیگری رو روی کاغذ رنگی و در دفترتون میچسبونین یکی هم با گونیای بزرگ که دوخت دامن رو از الگو با گونیای بزرگ

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام