آخرین اخبار : 

آموزش دوخت آستین مچی

آموزش دوخت آستین مچی

 روش دوخت آستین مچی ۱- یک مستطیل می کشیم به عرض به نسبت دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت و به طول قد آستین مچی. ۲- برای قوس آستین ۱۰ تا ۱۵ سانت پایین رفته قوس آستین را می کشیم.