آخرین اخبار : 

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه گرد

 دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه گرد   ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین دلخواه و به اضافه ۱۰ سانت چین تا می زنیم. ۲- از دولای بسته ۱۰ سانت برای چین به سمت چپ می

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه کوتاه

دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه کوتاه ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه ۱۰ سانت چین تا می زنیم. ۲- از دولای بسته ۱۰ سانت برای چین به سمت چپ می رویم و

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

دوخت بلوز آستین کیمونو پفی ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین تا می زنیم. ۲- از دولای بسته پارچه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ رفته ۷ تا ۹ سانت پایین می

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه جلو چین

 دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه جلو چین ۱- برای پشت لباس پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین دولا می کنیم. ۲- از دولای بسته پارچه ۷ سانت داخل و ۴ سانت پایین رفته خط دور گردن

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه پاکتی

سری جدیدآموزش خیاطی درس شانزدهم  – دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه پاکتی ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه ۶ سانت پاکتی و به اضافه ۵ سانت سجاف تا می زنیم. ۲- از

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه

 درس سیزدهم – دوخت بلوز آستین کیمونو  به صورت بالاتنه ۱- تمام قسمت های لباس مثل درس شماره ۱۲ است، با این تفاوت که برای بلندی لباس، قد بالاتنه تا کمر را به اضافه ۴ سانت می کنیم و از

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو یقه بلند

 درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو  یقه بلند ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین تا می زنیم. اگر آستین لباس مچی هم باشد، باز همان قد آستین شمشیری را در نظر می گیریم. ۲- برای

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار

درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو  یقه مدل دار   ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم. ۲- از دولای بسته ۸ تا ۱۰ سانت داخل و ۶ سانت پائین رفته،

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام