آخرین اخبار : 

آموزش دوخت جاسوزنی کاکتوسی

آموزش ساخت جاسوزنی (کاکتوسی)

درست کردن جاسوزنی فانتزی و با مزه به شکل کاکتوس. تصویر بزرگ : الگو: مراحل دوخت۱: مراحل دوخت۲: