آخرین اخبار : 

آموزش دوخت جا کفشی آویز

جا کفشی آویز

این بار آموزش دوخت ی مدل جا کفشی براتون گذاشتم که خیلی خوشم اومد. تصویر بزرگ: مراحل دوخت