آخرین اخبار : 

آموزش دوخت دامن تنگ پشت چاک دار

آموزش دوخت دامن تنگ پشت چاک دار

برای رسم الگوی این دامن الگوی اولیه دامن را که همان دامن ساده تنگ است رسم میکنیم بعد از خط با – سن بزرگ در پهلو ۴ سانت پایین می آییم و علامت میزنیم و در طرفین خط پهلو روی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام