آخرین اخبار : 

آموزش دوخت دامن فون شماره 2

آموزش دوخت دامن فون شماره ۲ یا چهار اوزمان

دامن فون شماره ۲ یا ۴ اوزمان (با کسره خونده میشه) برای رسم الگوی این دامن احتیاج به الگوی اولیه دامن تنگ که درس اول بود داریم پس یک الگو عینا مثل الگوی اول بکشین بعد دو تا ساسون ۳

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام