آخرین اخبار : 

آموزش دوخت دستگیره آشپزخانه

آموزش دوخت دستگیره به شکل قلب

دستگیره آشپزخانه به شکل قلب         وسایل مورد نیاز: پارچه پشم شیشه  (میتونید به جای پشم شیشه  از ابر هم استفاده کنید) روبان کاغذ الگو       ابتدا دو الگوی قلب ببرید یکی بزرگ و اون