آخرین اخبار : 

آموزش دوخت رو تختی چهل تکه

رو تختی چهل تکه

این رو تختی یا لحاف رو هم براتون می زارم شاید به درد اونایی که به فکر درست کردن جهازن بخوره تصویر بزرگ رو تختی چهل تکه : راهنما رو تختی چهل تکه : الگو رو تختی چهل تکه :