آخرین اخبار : 

آموزش دوخت ساسون سرشانه

ادامه آموزش بالاتنه

در این الگو آموزش ساسون سرشانه رو داریم . الگوی شماره ۴ : پس از رسم پنسهای کمر ، برای بهتر ایستادن لباس ، پنسهای سرشانه را هم رسم میکنیم . پنس شانه جلو : بدین صورت که برای پنس