آخرین اخبار : 

آموزش دوخت شلوار راسته یا کمری

آموزش دوخت شلوار راسته یا مردانه یا کمری

  شلوار مردانه یا کمری :   اندازه ها : قد از کمر تا قوزک پا : ۷۳ سانت دور باسن : ۱۰۰ سانت دور کمر : ۷۲ سانت قد از کمر تا زانو : ۴۹ سانت دور دمپا :