آخرین اخبار : 

آموزش دوخت عروسک آدمک

عروسک آدمک

این هم یک آموزش دیگه از اوریگامی  و عروسک آدمک تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲: