آخرین اخبار : 

آموزش دوخت پيراهن يقه هفت

آموزش دوخت پیراهن یقه هفت آستین قیفی

 درس هشتم – دوخت پیراهن یقه هفت آستین قیفی ۱- پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه ۲۰ تا ۳۰ تا می زنیم. ۲- از دولای بسته ۱۹ سانت پایین و ۷ سانت داخل رفته، خط یقه را رسم