آخرین اخبار : 

آموزش دوخت پیراهن خانم ها

پیراهن طبقه ای

یک نمونه از پیراهن مجلسی طبقه ای.    

آموزش دوخت بلوز ریون

آموزش دوخت پیراهن ریون. تصویر بزرگ: راهنمای الگو:  

آموزش دوخت پیراهن ساده مجلسی

این مدل یک پیراهن مجلسی ساده و البته شیکه. راهنمای الگو: