آخرین اخبار : 

آموزش دوخت پیراهن یقه کتابی

آموزش دوخت بلوز یقه کتابی هلال

درس ششم  – دوخت بلوز  یقه کتابی هلال   ۱- پارچه را طبق اندازه های گفته شده در درس شماره ۵ دولا می کنیم. ۲- تمام قسمت های برش این درس مانند درس شماره ۵ است. ۳- در روی سجاف،

آموزش دوخت بلوز یقه کتابی

درس پنجم – دوخت بلوز  یقه کتابی ۱- پارچه را به اندازه ۴/۱ دور سینه به اضافه ۷ تا ۱۵ دولا می کنیم. ۲- از دولای بسته پارچه ۸ سانت پایین می رویم. انتهای ۸ سانت پایینی ۷ سانت داخل

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام