آخرین اخبار : 

آموزش دوخت پیراهن یقه کج

آموزش دوخت پیراهن یقه کج

آموزش دوخت یک مدل پیراهن زنانه به همراه الگو.   راهنمای الگو: