آخرین اخبار : 

آموزش دوخت کیف برای گیره های لباس

کیف برای گیره های لباس

یک آموزش فانتزی برای جای گیره های لباس . تصویر بزرگ: الگو: مراحل دوخت۱: مراحل دوخت۲:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام