آخرین اخبار : 

آموزش رسم و دوخت دامن ترک موج دار

آموزش رسم و دوخت دامن ترک موج دار

آموزش خیاطی – طریقه رسم و دوخت دامن ترک موج دار همانطور که بارها گفته ایم اولین مسئله رسم الگو اندازه ی هر فرد است . بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام