آخرین اخبار : 

آموزش ساختن کارت عروسی

آموزش ساختن کارت عروسی

این کارت با کاغذ کالک درست می شه که لوازم تحریریها دارن.با یه وسیله مثل نوک چاقو و یا خودکار بدون جوهر وکمی فشار دادن می تونین طرح رو روش پیاده کنین.برای رنگامیزی هم مداد نقاشی معمولی و یا مداد

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام