آخرین اخبار : 

آموزش ساخت ترشی میوه

ترشی میوه جات

  دستور تهیه: میوه ها را پوست کنده و خرد کنید. داخل ظرف ریخته و روی آن به اندازه نوک انگشت نمک بریزید. روی آن را با سرکه پر کنید. * می توانید میوه ها را به صورت جداگانه و