آخرین اخبار : 

آموزش ساخت عروسک با کاموا

آموزش ساخت عروسک کاموایی (توپکی)

این هم یک اموزش ازعروسکهای توپکی. تصویر بزرگ:                         مراحل ساخت توپک: مراحل ساخت عروسک:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام