آخرین اخبار : 

آموزش ساخت عروسک پیر زن

آموزش عروسک سازی(پیرزن)

  اموزش امروزمون هم یک عروسک ناز پارچه ای مامان بزرگ هست! تصویر بزرگ  : مراحل دوخت۱: مراحل دوخت۲  : مراحل دوخت۳ :

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام