آخرین اخبار : 

آموزش ساخت لاکپشت با خمیر چینی

آموزش ساخت عروسک با خمیر چینی

یک لاک پشت کوچولو و زیبا با خمیر چینی. تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲: