آخرین اخبار : 

آموزش ساخت کیف مقوایی

آموزش ساخت کیف مقوایی

این کیف رو می تونین هم با مقوا و هو با کارتن پلاست یا آیدا پلاست هم درست کنین تصویر بزرگترکیف مقوایی: روش ساخت کیف مقوایی :