آخرین اخبار : 

آموزش شقایق شماره دوزی

آموزش شماره دوزی (گلدوزی)

طرحی ساده برای شماره دوزی. تصویر بزرگ: نقشه و راهنما:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام