آخرین اخبار : 

آموزش عروسک کاموایی

آموزش اردک کاموایی

ساخت عروسک بامزه به شکل اردک. باید چند تا توپک با نخ کاموا درست کنیم و بعد با نخ و سوزن بهم وصلشون کنیم. تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲:  

آموزش ساخت عروسک کاموایی (توپکی)

این هم یک اموزش ازعروسکهای توپکی. تصویر بزرگ:                         مراحل ساخت توپک: مراحل ساخت عروسک: