آخرین اخبار : 

آموزش قلاب بافی دامن

دامن قلاب بافی

خودم که از مدلش خیلی خوشم اومد. امیدوارم شما هم دوست داشته باشین   تصویر دامن قلاب بافی :             راهنمای نقشه:       برای مشاهده بهتر نقشه بافت، روی تصویر راست کلیک کرده

آموزش قلاب بافی (گره اولیه و زنجیره)

  آموزش تصویری زنجیره زدن: