آخرین اخبار : 

آموزش قنداق فرنگی

آموزش دوخت قنداق فرنگی

  مواد لازم : پارچه هم برای رویه هم برای آستر که من در اینجا برای رویه از پارچه های ملافه ای استفاده کردم و برای آستر از تترون . پشم شیشه نازک طرز دوخت : ابتدا طبق الگوی زیر عمل میکنیم . یعنی