آخرین اخبار : 

آموزش مدل بافت لانه زنبوری

مدل بافت لانه زنبوری

رج روی میل(رج اول) ۱ دانه از زیر بافته نخ را روی کار آورده ومیل را از زیر داخل دانه دوم می کنیم بدون آنکه دانه دوم را ببافیم نخ از رو  روی میل و روی دانه دوم می افتد

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام