آخرین اخبار : 

آموزش ژاكت قلاب بافی

ژاکت یقه آرشال

جلوی چپ: (۱۶،۱۷،۱۶،۱۷،۱۹) ۱۵تا دونه سر بندازیدبافت ساده رو به این ترتیب شروع کنید. رج اول:همه از زیر رج دوم:یه دونه اضافه کنید.بعد همه از رو رج بعد:همه از زیر تا دوتا دونه مونده به آخر.حالا یه دونه اضافه کنید

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام