آخرین اخبار : 

آموزش گره های قلاب بافی

آموزش گره ی پیکو در قلاب بافی

این بار براتون آموزش گره ی پیکو رو گذاشتم.               آموزش گره ی پیکو:   آموزش بافت یه شال گردن که داخلش  گره ی پیکو داشت رو اینجا گذاشتم .     هر جا تو نقشه این شکل

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام