آخرین اخبار : 

آموزش گلدوزی روی رومیزی

گلدوزی روی رومیزی

یک رومیزی ساده رو میشه با چند تا دوخت ساده و ابتدایی از گلدوزی زیبا کرد تصویر بزرگ گلدوزی روی رومیزی: راهنمای گلدوزی روی رومیزی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام