آخرین اخبار : 

آموزش یقه با بافت شطرنجی

آموزش یقه در بافت شطرنجی

من براتون یقه گرد رو میزارم که حلقه آستین هم مانند همینه منتها با دونه های کمتر.تا جایی که می خواهیم یقه را دربیاریم بافت را ادامه میدهیم و قسمتی که بافت ردیف اول رو داریم تا لوزیهاش رو میبافیم

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام