آخرین اخبار : 

اردک

آموزش اردک کاموایی

ساخت عروسک بامزه به شکل اردک. باید چند تا توپک با نخ کاموا درست کنیم و بعد با نخ و سوزن بهم وصلشون کنیم. تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام