آخرین اخبار : 

اصطلاحات بافتنی

اصطلاحات و وسایل مورد نیاز برای بافتنی

  اصطلاحات و وسایل مورد نیاز برای بافتنی اصطلاحاتی که در بافتنی به کاربرده می‌‌شوند در بافتن یک بافت خوب خیلی اهمیت دارند. یک بافنده تا به اصطلاحات بافتنی آشنایی نداشته باشد نمی‌تواند بافت مورد قبولی را ارائه بدهد.پس قبل