آخرین اخبار : 

الگوی جلوی لباس

آموزش رسم الگوی جلو

آموزش خیاطی – طریقه رسم الگوی جلو – خطوط افقی الگو را امتداد می دهیم تا نقطه ی ۱۴ حداقل ۴۰ سانت با نقطه ی ۱۲ فاصله داشته باشد. – از نقطه ی ۱۴ به اندازه ی ۴/۱ دور باسن

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام