آخرین اخبار : 

الگوی دامن ماهی

آموزش دوخت دامن ماهی

آموزش خیاطی – دامن ماهی این دامن بسیار زیبا است و برای همه ی افراد مناسب است؛ ولی بهتر است افرادی که باسن بزرگ دارند از این دامن استفاده نکنند. طریقه ی رسم – ابتدا الگوی ترک را طبق درس

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام